Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Automatyczna windykacja należności. Czytaj więcej na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Cykliczne przypominanie o wymogu przelania opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez windykację. Choć określenie to większości ludzi źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc generuje identyczną ilość paragonów i faktur, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w ustalonym terminie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – informacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może przygotować własne scenariusze czynności podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, określając m.in. przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, pod warunkiem, że wymienione wyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach przynosi również istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]